DHL-stafetten, torsdag 2017


Tilmelding til DHL-stafetten, torsdag 2017 i Kildeparken ved Aalborg Banegård den 31/8 2017 kl. 18.00.
Du kan tilmelde dig online indtil den 16/7 2017.


Onlinetilmeldingen er lukket!

Hvis du ønsker at høre om muligheden for at eftertilmelde dig, kontakt da løbsledelsen på nedenstående email.